Kontakta oss och begär offert!

Ta kontakt

Sök

Ansök på sajten

Liquid error (layout/theme line 261): Error in tag 'section' - 'mega-menu-1' is not a valid section type Liquid error (layout/theme line 264): Error in tag 'section' - 'mega-menu-2' is not a valid section type

Vad i helvete är OCPP? Vad betyder lasthantering? Eller spotpris? Hur väljer man rätt laddstation för ett byggföretag? I det här avsnittet har vi samlat vanliga frågor om billaddning, tips för kartläggning av laddningsbehov och val av enheter.

För bostadsrättsförening och företag - Instruktioner och vanliga frågor

I många bostadsrättsföreningar är köp av laddplatser för elbilar nu aktuellt och saken har kanske redan diskuterats bland bolagets aktieägare. Nästa steg är att beställa någon form av bostadsbolags debiteringsundersökning.

Syftet med kartläggningen är att ta reda på laddbehovet, de elresurser som finns för bostadsrättsföreningen och det bästa sättet att implementera laddpunkterna.

Under kartläggningen samlas all nödvändig information om byggsällskapets behov, önskemål och budget, utifrån vilken vi levererar en preliminär plan och offert för genomförandet av projektet.

Även om inte alla aktieägare har behov av att ladda elbilar än så är det värt att notera att antalet elbilar växer i snabb takt hela tiden.

Färdiga laddplatser eller laddberedskap i bostadsrättsföreningen kan också direkt påverka värdet på bostadsrättsföreningen och underlätta försäljningen av lägenheten i framtiden.

Beställ en gratis undersökning genom att kontakta oss!

Syftet med undersökningen är att ta reda på bostadsrättsföreningens önskemål och behov samt att se över fastighetens eltekniska förutsättningar för att kunna genomföra projektet utifrån samarbetspartners behov och budget.

Under kartläggningen ser vi tillsammans med företagets representanter över behoven på plats och säkerställer eventuella begränsningar av företagets elsystem för genomförandet av projektet.

Vid behov utför vi även elmätningar, undersöker befintlig kablage, går igenom möjliga placeringar av laddstationer och om det finns markarbeten på platsen,
vi ska titta på utgrävningspunkterna för kablaget tillsammans.

Efter undersökningen skickar vi ett erbjudande om genomförandet av projektet till dig via e-post. Vi försöker alltid erbjuda bästa möjliga alternativ för resmålen utifrån företagets önskemål och ofta innehåller erbjudandet även olika alternativ för genomförande.

Vanliga frågor att diskutera är dynamisk lasthantering, fakturering, användarhantering och projektets allmänna genomförandemöjligheter.

Wolttinen kartlägger både små och stora bostadsrättsföreningar och företags laddningsbehov kostnadsfritt i hela Finland. Kontakta vår försäljning och beställ en kostnadsfri undersökning.

En av de viktigaste sakerna att klargöra i undersökningen är att ta reda på elsystemets lämplighet för laddsystemet.

Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du skaffar dig så mycket information som möjligt om fastighetens elsystem, elritningar och information om företagets eventuella elreparationer genom åren.

Vi rekommenderar även att göra en effektdataundersökning för det egna elbolaget i förväg, så att fastighetens förbrukningsspik kan klarläggas.

I vissa byggnadsföreningar har beslut och riktlinjer tagits för att enskilda laddstationer ska förvärvas som modifieringar av samarbetspartners. Generellt sett är det på många platser helt säkert att installera några laddstationer inom befintlig kapacitet och kablage. Det vore dock tillrådligt att bostadsbolaget redan från början skapar en helhetsbild av fastighetens eventuella begränsningar, så att inköp av ytterligare laddstationer i framtiden blir enkelt och kostnadseffektivt.

På så sätt säkerställs jämlikhet mellan partners också vad gäller laddpunkter. En elbil ska inte permanentladdas enligt instruktionerna från ett vanligt uttag eller värmestolpe.

När det kommer till laddlösningar för elbilar bör du sikta på ett framtidssäkert val redan från början.

På många orter innebär det förändringar av fastighetens elsystem, centraler och kraftfördelning samt en lasthanteringslösning.

Om du inte vill ha laddstationer för alla parkeringsplatser i början kan bostadsbolaget implementera laddanläggningar på platserna. På så sätt blir det enkelt och kostnadseffektivt att skaffa ytterligare stationer i framtiden och man behöver inte oroa sig för att fastighetens kapacitet är tillräcklig och lösningen tar hänsyn till aktieägarnas jämställdhet.

Efter implementering av nedladdningspaketet kan fakturering, prissättning och användarspecifik hantering enkelt hanteras med Wolttis onlinetjänst.

Byggföretaget beslutar alltid om elprissättning, och komplett Spotprissättning och solcellsladdning är också möjliga.

Onlinetjänsten kan användas för att hantera flera byggnadsföreningar. Fakturering kan göras med varje persons eget kreditkort, debiteras som en vattenräkning en gång per år, eller lämnas helt till Wolttinen.

Tills vidare stödjer ARA bostadsrättsföreningar i kostnaderna för inköp av laddplatser. Kolla den aktuella supportsituationen och läs mer om ARA här.

Lagändringen som trädde i kraft 2021 kräver också att byggnadssällskapen genomför större renoveringar för att iordningställa laddplatser för parkeringsplatser. Lagändringen gäller alla bostadsrättsföreningar med fler än 4 parkeringsplatser.

Generellt rekommenderar vi den så kallade grunddebiteringen för byggföreningar och företag, det vill säga 11/22 kW effekt per laddapparat. Detta är praktiskt taget tillräckligt för alla i hemmet, inklusive helt eldrivna bilägare.

Ibland är det av kostnadsskäl motiverat att erbjuda långsammare laddning, det så kallade SmartSchuko-systemet. I det här fallet kan bostadsbolagets befintliga infrastruktur utnyttjas och även behoven hos bilister som behöver uppvärmning kan beaktas. Numera finns även hybridsystem tillgängliga, där du kan utnyttja fördelarna med både långsam laddning och grundladdning!

Om det satsas mycket på systemet är det viktigt att investeringen en dag inte behöver göras igen när antalet helt eldrivna bilar ökar.

Det finns gott om olika laddstationer tillgängliga, och deras pris bestäms ofta av enhetens funktioner och möjligheter. Valet ska alltid göras på lång sikt.

Under undersökningen tar vi även reda på vilka Laddningsenheter som är bäst lämpade för målet, även i framtiden.

Vi erbjuder alltid det bästa alternativet efter byggsällskapets eller företagens behov, önskemål och krav. En bra skräddarsydd lösning uppfyller de uppställda kraven, men är också det billigaste alternativet i längden.

Med hjälp av en skräddarsydd laddningslösning kan du alltid välja de mest lämpliga enheterna för målet och uppnå bästa laddningseffekt med önskad investering.

Kolla in utrustningsutbudet här.

Det finns många frågor relaterade till kostnaderna för laddningslösningar. Om till exempel parkeringsplatserna ägs av en bostadsrättsförening bidrar i regel alla samarbetspartners till kostnaderna för laddinfrastrukturen. Kostnaderna för platser som ägs av partners är vanligtvis ägarnas ansvar.

Beslut om kostnader för laddlösningar och deras fördelning tas alltid på bolagsstämman. Det är också värt att överväga aktieägarnas jämställdhet. Många företag har olika åsikter och att samordna dem kräver expertis.

När man implementerar en laddlösning är det dock definitivt värt att tänka på det hela längre in i framtiden. Även om man beslutar att installera endast en eller två laddstationer på platsen är det ofta tillrådligt och ekonomiskt lönsamt att lägga till laddkapacitet på flera platser samtidigt. I det här fallet blir det enkelt och kostnadseffektivt att lägga till laddstationer i framtiden.

Den allmänna erfarenheten är att när de första laddstationerna installeras i företaget växer behovet av ytterligare stationer snabbt.

Ofta ökar även byggandet av laddstationer eller åtminstone beredskap värdet på fastigheten och samarbetarnas lägenheter. En elbilsanvändare behöver i princip en laddningsenhet eller ett tillval hemma.

En bostadsrättsförening, fastighet, företag eller boende kan köpa laddstationer till sig själva mot en engångsavgift, men vi erbjuder även uthyrning av utrustning till ett konkurrenskraftigt pris. Skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar möjliggör uthyrningsmodellpaket som kan innefatta installationer, utrustning, underhåll och supporttjänster. Avtalstiden kan vara kort utan ett långsiktigt åtagande, detsamma gäller onlinetjänster.

Vid behov erbjuder vi enkla nyckelfärdiga lösningar som inkluderar infrastrukturplanering, konstruktion och inköp och driftsättning av laddutrustning.

Med Plug-and-Play-enheter är installationen och driftsättningen av systemen mycket enkel även när man använder en extern installatör - endast elarbete krävs! Så om du vill kan du också använda t ex ett annat kontrakt (jordvärme etc.) eller en entreprenör och på så sätt få en kostnadsfördel.

Själva laddenheten är oftast en mindre del av investeringen och byggandet av infrastrukturen är oftast den största delen av projektets kostnader. En väl utformad och byggd infrastruktur har en livslängd på upp till 50 år.

Enligt vår erfarenhet är varje fastighet olika och många frågor uppstår från både fastighetsförvaltaren och aktieägarna.

Vår expert hjälper alltid till med alla frågor under hela projektet och även efter det.

Om du har några frågor angående nedladdningslösningarna, Wolttis onlinetjänst eller någon annan fråga, kommer vi även att organisera en presentation på plats eller på distans av våra tjänster och mjukvarudemos efter behov.

Kontakta oss här.

Ladda ner ordförråd

Den OCPP-baserade onlinetjänsten Woltti är programvara för intelligent laddning, lasthantering och fakturering.

Med hjälp av onlinetjänsten är hanteringen av laddningsenheter lätt för såväl bostadsrättsföreningen, fastighetsförvaltaren som slutanvändaren.

Wolttis onlinetjänst erbjuder marknadens enklaste fakturering. Systemet kan användas för att implementera även komplexa system, inklusive dynamisk lasthantering på flera nivåer, smart solcellsladdning, mätlösningar, optimering och SPOT-priser för el!

Optimering relaterade till solenergiladdning och spotpriser kan ge mycket betydande besparingar i inköpta energikostnader för ett byggande eller företag.

Wolttis onlinetjänst kan helt anpassas till olika behov och kan även integreras i olika andra system efter behov.

Woltti-systemet skräddarsys alltid efter kundens behov och prissätts från fall till fall , be om en demo och mer information om fördelarna med onlinetjänsten!

OCPP är en förkortning av Open Charge Point Protocol, vilket är ett öppet kommunikationsprotokoll som används i nästan alla moderna laddningsenheter.

OCPP möjliggör kompatibilitet mellan olika laddstationstillverkare och mjukvaruleverantörer.

Bostadsföreningen/företaget är inte bunden till endast en utrustningstillverkare eller tjänsteleverantör. Observera att OCPP-anslutningen alltid ska implementeras direkt mellan laddstationen och nätverkstjänsten, inte via t.ex. en API-anslutning eller laddstationstillverkarens nätverkstjänst. Om så är fallet är du dock praktiskt taget bunden till utrustningen från tillverkaren av den laddstationen.

Woltti-systemet är helt OCPP-kompatibelt och möjliggör omfattande tjänster, t.ex. fakturering, dynamisk lasthantering, användarhantering m.m.

Dessutom har den möjlighet till solcellsladdning, marknadens mest mångsidiga uppmätta flernivålasthantering och tjänsten Woltti Meter, som gör att du flexibelt kan mäta elförbrukning eller produktion på flera punkter.

SPOT-prissättning fungerar även med alla laddstationer, som kan användas för att fakturera eller optimera elförbrukningen.

OCPP utvecklas starkt och nya tjänster kommer även att finnas tillgängliga i framtiden. I Woltti-tjänsten finns möjlighet att använda dem snabbt. Nya tjänster är t.ex. Plug-and-Charge och V2G.

Lasthantering avser ett system som flexibelt kan begränsa kraften hos laddpunkter inom kapaciteten och säkerställa att systemets kapacitet inte under några omständigheter överskrids.

Lasthantering kan implementeras med flera alternativ eller en kombination av dem. Systemet kan bestå av energimätare, smarta laddstationer, onlinetjänst eller lokal lasthantering. Den bästa lösningen att välja vid varje given tidpunkt är fallspecifik och det är värt att överväga målets situation och fundera över saken även ur framtidens synvinkel.

Laddningsenheternas intelligens har ökat och nya laddningsenheter kräver vanligtvis inte separata lasthanteringsenheter. Om kapaciteten är låg i förhållande till laddarna kan systemet effektiviseras med mätare, så att all kraft kan användas dynamiskt.

Beställ en gratis undersökning för en bostadsrättsförening eller företag

Vi kommer gärna på plats för att genomföra undersökningar av laddlösningar,
på nästan alla platser är förundersökning nödvändig för att stödja beslutsfattande och
hjälp i en eventuell tävling.

Lämna dina kontaktuppgifter och gärna även ett telefonnummer, så kan vi prata i telefon
göra en kort förundersökning. Nämn adressen i detaljerna, planerad
antal laddstationer, ström och annan eventuell tilläggsinformation så mycket som möjligt
exakt och kartläggningsrapporten, om en sådan redan finns tillgänglig.

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt!

Telefonnummer: 010 508 5110 | E-post: Myintti@wolttinen.net