Kontakta oss och begär offert!

Ta kontakt

Sök

Ansök på sajten

Liquid error (layout/theme line 261): Error in tag 'section' - 'mega-menu-1' is not a valid section type Liquid error (layout/theme line 264): Error in tag 'section' - 'mega-menu-2' is not a valid section type

Integritetspolicy

Uppdaterad den 2 augusti 2021

 1. Registerföraren

Wolttinen Oy
Lemuntie 7 A
00510 Helsingfors
info@autonlataus.com

Personnummer 2655749-9

 1. Registernamn

Autonlataus.com kundregister

 1. Syfte med personuppgiftsbehandling

Personuppgifter samlas in, behandlas och används med kundens samtycke för att hantera Autonlataus.com / Wolttinen Oy:s kundrelation och upprätthålla kontakt. Uppgifterna i registret används i första hand för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och förmåner till kunden. Dessutom kan uppgifterna användas för statistik- och tjänsteutvecklingsändamål.

5. Datainnehåll i registret

De personuppgifter som samlas in av den personuppgiftsansvarige kan bland annat omfatta följande typer av uppgifter och ändringar som görs i dem:

 • För-och efternamn
 • kontaktinformation (postadress, e-postadress, telefonnummer)
 • sexuell
 • kommunikation riktad till den registrerade och relaterade aktiviteter
 • alternativ för direktmarknadsföring
 • Information om registrarens användning av digitala tjänster
 • information om cookies och andra liknande funktioner som skickas till den registrerades terminalenheter (som datorer och mobila enheter) och de uppgifter som samlas in med dem, om personen kan identifieras utifrån denna information
 • eventuella inspelningar av kundtjänstsamtal och kundtjänstrelaterade e-post- och onlinekonversationer, till exempel på sociala mediekanaler
 • inloggningsuppgifter för den registrerade
 • drift i onlinetjänsten efter inloggning
  1. Regelbundna informationskällor

  Det mesta av informationen erhålls från dig i början och under kund- och intressentrelationen, samt från de program som du använder våra produkter och tjänster med.

  Den personuppgiftsansvarige tar emot personuppgifter och deras uppdateringar även från myndigheter och organisationer som erbjuder kredit- och personuppgiftsinhämtning och uppdateringstjänster, samt från offentliga kataloger och andra offentliga datakällor, såsom företagswebbplatser och sociala mediekanaler. För marknadsföringsändamål samlar den personuppgiftsansvarige in personuppgifter från registrerade användare i samband med olika aktiveringar, såsom lotterier, tävlingar, undersökningar eller evenemang (av den personuppgiftsansvarige eller dess partners).

  1. Dataöverföring till tredje part

  Den personuppgiftsansvarige kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som utför tjänster åt den personuppgiftsansvarige, till exempel för betalning. Dessa tjänster kan till exempel vara kundservice, mjukvarutjänster, researchaktiviteter, marknadsföring och producerande av event. Den registeransvarige kan komma att dela dina personuppgifter för att samla in betalningar för produkter och tjänster, och den kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje part som erbjuder inkassotjänster.

  Autonlataus.com webbutik använder Klarna och Checkout Finlands betalningsmetoder. Du hittar mer information om Klarna här och Klarnas användarvillkor här . Klarna behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och Klarnas integritetspolicy . Du hittar mer information om CheckOut här . CheckOut behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och CheckOuts integritetspolicy i enlighet med.

  Att skydda dina personuppgifter är viktigt för den personuppgiftsansvarige, varför det inte tillåter parterna i fråga att använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsterna i fråga, och det kräver att parterna skyddar användarens personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

  Den personuppgiftsansvarige delar dina personuppgifter med partners som den registeransvarige tillsammans leder och genomför projekt med.

  E-handelstransaktioner på produktnivå överförs till Omnisends marknadsförings- och innehållsplattform, som används till exempel i e-postmarknadsföring. Dessa tredje parter får under inga omständigheter använda informationen som tillhandahålls för sina egna syften, och de kommer endast att förses med information som är relevant för implementeringen av tjänsten. All dataöverföring med tredje part sker genom en krypterad anslutning.

  1. Dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  Autonlataus.com / Wolttinen Oy som regel inte överför eller behandlar uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om uppgifter undantagsvis överförs utanför EU/EES-området säkerställs en adekvat nivå av personuppgiftsskydd i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  1. Principer för registerskydd

  Registerdata lagras på en korrekt säker server och är endast Tillgänglig för personer som i förväg angetts av Autonlataus.com / Wolttinen Oy .

  1. Den registrerades avslagsrätt

  Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar samt personregister- och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligen till företagets postadress.

  1. Den registrerades undersökningsrätt

  Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. Besiktningsförfrågan ska skickas skriftligen via post eller så kan du kontakta oss via e-post, i så fall kommer vi överens om nödvändiga åtgärder för att säkerställa kundens identitet och leverera informationen.

  1. Datalagring och datakorrigering

  Vi behåller uppgifterna under den tid som krävs för att kunna agera i enlighet med detta uttalande. Vi raderar uppgifterna i enlighet med lagstiftningens krav när exempelvis lagringstiden enligt bokföringslagen är uppfylld.

  Den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet med behandlingen, på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta den som är ansvarig för registrarens registerärenden för att rätta uppgifterna.

  1. Är det nödvändigt för dig att ge oss dina personuppgifter?

  För att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser relaterade till relationen mellan oss måste den personuppgiftsansvarige ta emot och behandla dina personuppgifter. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster i samband med vilka det är nödvändigt att behandla personuppgifter, såsom e-handelsköp.

  1. Vilket lands lagstiftning gäller för behandlingen av dina uppgifter?

  Vi är ett finskt företag. Detta personregister och behandlingen av personuppgifterna i det omfattas av finsk lagstiftning och EU-lagstiftning som är direkt tillämplig i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

  1. Hur kan vi uppdatera denna sekretesspolicy?

  Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och det kan också innebära förändringar relaterade till behandlingen av personuppgifter. Vid behov kommer vi att uppdatera dataskyddsförklaringen för att återspegla de ändrade driftmetoderna. Ändringar kan också baseras på förändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i integritetspolicyn.

  Om vi ​​börjar behandla dina personuppgifter för ett annat ändamål än det för vilket dina personuppgifter samlades in, kommer vi att informera dig om ärendet och det uppdaterade dataskyddsförklaringen innan den fortsatta behandlingen. Beträffande andra ändringar kommer vi att informera dig på vår hemsida om uppdatering av integritetspolicyn.