Kontakta oss och begär offert!

Ta kontakt

Sök

Ansök på sajten

Liquid error (layout/theme line 261): Error in tag 'section' - 'mega-menu-1' is not a valid section type Liquid error (layout/theme line 264): Error in tag 'section' - 'mega-menu-2' is not a valid section type

Solenergisystem och billaddning för ett bostadsbolag

Solceller är perfekta för både de minsta och största bostadsföretagen som vill minska sina elräkningar och koldioxidavtryck. Ett professionellt utformat och implementerat system är en lönsam investering och de höga och kraftigt fluktuerande elpriserna gör solelsystemet ännu mer lönsamt och främjar byggsamhällets energisjälvförsörjning.

De centrala delarna av solsystemet är solpanelerna och växelriktaren. Växelriktaren kan vara antingen 1- eller 3-fas och dess uppgift är att omvandla den likström (DC) som produceras av solpanelerna till växelström (AC) lämplig för fastigheten och elnätet. Solpanelerna ansluts via en inverter till fastighetens elcentral och elnätet.

Några nyckelfaktorer måste alltid beaktas vid installation av solcellsanläggningar. Systemets storlek beror på byggsamhällets energibehov och i planeringsskedet bestäms dimensioneringen av systemet utifrån solfångarnas takyta, den genomsnittliga energiförbrukningen och antalet solfångare. Vid installationen av systemet är det också viktigt att överväga finansiering och underhåll av systemet samt att utbilda medlemmarna i bostadsrättsföreningen om fördelarna med solelsystemet och dess korrekta användning och underhåll. Detta hjälper till att säkerställa att systemet används effektivt.

På bolagsstämman kan de boende i bostadsrättsföreningen fatta beslut om införandet av systemet och vad den el som produceras av systemet ska användas till. Överskottsproduktion från solelsystemet kan antingen säljas tillbaka till nätet och få tillbaka på elräkningen eller till exempel användas som en del av laddsystemet för elbilar.

Vi har lång erfarenhet av laddlösningar för elbilar för såväl bostadsrättsföreningar, företag som konsumenter och specialkompetens i att koppla laddlösningar till solkraftssystem.

Ansluter billaddning till solenergi

Genom att kombinera elbilsladdning med ett solenergisystem får du ut det bästa av helheten. Olika smarta laddningslösningar möjliggör utnyttjande av överskottssolenergi för elbilsladdning, vilket gör att du kan ladda din elbil så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Att kombinera billaddning med ett solenergisystem ger flera fördelar. Genom att använda förnybar energi från solenergisystem för att ladda elbilar kan passagerartrafikens koldioxidavtryck minskas avsevärt. Genom att producera sin egen el med solkraftssystem blir elfordonsägare mindre beroende av nätet och kan bli mer självförsörjande på sin energianvändning. Solcellsladdning ger också märkbara kostnadsbesparingar över tid. Framtida teknologier erbjuder också förbättrad nätstabilitet, och utnyttjar elbilsbatterier som energilagring för användning av hela nätet. Denna nya teknik är V2G (Vehicle-to-grid) och översätts löst som "vehicle to grid" och erbjuder elfordonsägare möjligheten att tjäna pengar genom att sälja sin överskottsbatterikraft tillbaka till nätet.

Solceller och energioptimering

Genom att etablera ett solelsystem kan byggsamhället utnyttja förnybar energi och därmed ge aktieägarna möjlighet att göra ansvarsfulla energival. Solceller utvecklas i snabb takt och är ännu mer kostnadseffektiva, vilket ger allt fler människor möjlighet att göra miljömässigt hållbara val för sin egen elanvändning.

Solcellssystemet bör optimeras för att säkerställa maximal effektivitet. Optimering ska säkerställa att systemet utformas och dimensioneras på rätt sätt, samt korrekt urval av komponenter, såsom solpaneler, växelriktare och batterier, och deras dimensionering efter användningsändamål. Genom att i förväg planera för att optimera solenergisystemet kan energiproduktionen maximeras och kostnaderna minimeras, vilket gör det hela till ett ännu mer lönsamt och attraktivt alternativ för många husägare och företag. Systemoptimering omfattar många områden, varav de viktigaste är systemunderhåll och service, energihushållning inklusive till exempel användning av energieffektiva apparater, implementering av energilagringslösningar och hantering av energiförbrukning under högtrafik, samt aktiv övervakning av systemet vid eventuella problem Övervakning kan innefatta övervakning av energiproduktion, batteriladdningsnivå och systemprestanda.

Energigemenskapen och den ekonomiska bärkraften för solel

Att investera i ett solelsystem ger inte bara påtagliga fördelar för de boendes och bostadsbolagets elräkningar utan det ökar också värdet på bostadsbolaget. Utöver detta är solel en ekologisk, förnybar energiform och en verklig miljöakt för byggföretaget.

Bostadsrättsföreningen kan bilda en energigemenskap för att tillvarata den solel den producerar direkt för eget bruk, så att invånarna sparar på elköpskostnader. Energigemenskapen ger betydande besparingar till både bostadsrättsföreningen och aktieägarna och ökar värdet på bostadsrättsföreningen. Genom att etablera en energigemenskap kan bostadsrättsföreningen även använda den el man producerar för att ladda delade eller boendes egna elbilar. Solelsystem bör dimensioneras efter bostadsrättsföreningens egna behov, men om systemet producerar mer el än det används skapas överproduktion. Överskottsproduktion kan antingen lagras lokalt, om ett energilager ansluts till systemet, alternativt säljas tillbaka till elnätet, varvid mängden köpt el är mindre och, utifrån kreditkalkylen, energins samarbetspartners. samhället faktureras mindre. Återbetalningskalkylen tas i bruk i hela landet under 2023.

Fördelarna med energigemenskapen som bildas av bostadsbolaget:

  • Lägre energikostnader: Genom att slå samman resurser och dela energi kan medlemmar i energigemenskapen spara pengar på sina energiräkningar.
  • Bättre energieffektivitet: Energisamhällen kan genomföra energieffektiva åtgärder, som att använda förnybara energikällor, minska energiförbrukningen och använda smarta tekniker för att hantera energianvändningen.
  • En ökad användning av förnybar energi minskar beroendet av fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen.
  • Bättre energisäkerhet: Energisamhällen kan skapa ett mer hållbart och säkrare energisystem genom att diversifiera sina energikällor och minska sitt beroende av centraliserade energinät.
  • Samhällsengagemang: Energigemenskaper kan föra människor samman och främja en känsla av gemenskapsägande och ansvar för energiresurser.
  • Ekonomiska fördelar: Energisamhällen kan skapa lokala jobb och stödja lokala företag som är involverade i produktion och distribution av förnybara energikällor.

Sammantaget erbjuder energisamhällen en rad fördelar som kan förbättra energins hållbarhet, överkomliga priser och säkerhet samtidigt som de främjar samhällsengagemang och ekonomisk utveckling.

Etableringen av en energigemenskap kräver beslut, men det kan genomföras som ett gemensamt projekt av bostadsrättsföreningen eller som ett separat projekt av flera partners.

Kontakta oss så erbjuder vi den bästa lösningen för ditt byggsamhälle.

Vi är specialiserade på laddningslösningar för elbilar och att koppla dem till solkraftssystem, men vi implementerar även enkla solkraftsanläggningar. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Berätta så exakt som möjligt för mig om målet och projektets mål och tidsplan.

Skräddarsydda laddlösningar för bostadsrättsföreningar

Laddningsenheter, tjänster och lasthantering

Kontakta oss idag!

Fråga mer om våra produkter eller beställ en gratis undersökning för ditt bostadsbolag.

Har du frågor om våra tjänster, produkter eller installation?

Skicka ett meddelande till oss, vi svarar gärna på dina frågor. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga lösningar för bostadsrättsföreningar, företag och hushåll.

Enligt vår erfarenhet finns det lika många alternativ som det finns resmål, så lämna gärna ditt telefonnummer också – frågor kommer säkert att dyka upp på båda sidor.