Search

Hae sivustolta

New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.

Mikä ihmeen OCPP? Mitä tarkoittaa kuormanhallinta? Tai Spot -hinta? Miten valita oikea latausasema talonyhtiölle? Tähän osioon olemme koonneet usein kysyt kysymykset autonlatauksesta, vinkit lataustarpeiden kartoitukseen ja laitteiden valintaan.

Taloyhtiölle ja yritykselle - Ohjeita ja usein kysyttyä

Monessa taloyhtiössä on nyt ajankohtaista sähköautojen latauspisteiden hankinta ja asia on ehkä jo keskusteltu yhtiön osakkaiden kesken. Seuraava askel on tilata jonkunlainen taloyhtiön latauskartoitus.

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää lataustarpeet, taloyhtiön käytössä olevat sähköresurssit sekä tapa miten latauspisteet olisi parasta toteuttaa.

Kartoituksen aikana kerätään kaikki tarvittava informaatio taloyhtiön tarpeista, toiveista ja budjetista, joiden perusteella toimitamme alustavan suunnitelman ja tarjouksen hankeen toteuttamista varten.

Vaikka kaikilla osakkailla ei vielä olisi sähköautojen lataustarvetta, kannattaa huomioida, että sähköautojen määrä kasvaa nopeaa tahtia koko ajan.

Taloyhtiössä valmiit latauspisteet tai latausvalmius voi suoraan myös vaikuttaa taloyhtiön arvoon ja helpottaa asunnon myyntiä tulevaisuudessa.

Tilaa ilmainen kartoitus ottamalla yhteyttä meihin!

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää taloyhtiön toiveet ja tarpeet sekä käydä läpi kiinteistön sähkötekniset edellytykset hankeen läpiviemiseksi osakkaiden tarpeiden ja budjetin pohjalta.

Kartoituksen aikana käymme yhtiön edustajien kanssa läpi paikan päällä tarpeet ja varmistamme yhtiön sähköjärjestelmän mahdolliset rajoitukset hankeen toteuttamiselle.

Tarpeen mukaan suoritamme myös sähköteknisiä mittauksia, tutkimme olemassa olevat kaapeloinnit, käymme läpi mahdolliset latausasemien sijainnit ja mikäli kohteessa on maanrakennustöitä,
katsomme kaapeloinnin kaivuukohdat yhdessä.

Kartoituksen jälkeen toimitamme sähköpostitse tarjouksen hankkeen toteutukselle. Pyrimme aina tarjoamaan kohteisiin parhaat mahdolliset vaihtoehdot yhtiön toiveiden pohjalta ja usein tarjouksessa on myös erilaisia vaihtoehtoja toteutukselle.

Yleisiä käsiteltäviä asioita on dynaaminen kuormanhallinta, laskutus, käyttäjähallinta sekä hankkeen yleiset toteutusmahdollisuudet.

Wolttinen kartoittaa niin pienet kuin suuret taloyhtiöt sekä yritysten lataustarpeet ilman veloitusta koko suomessa. Ota yhteyttä myyntimme ja tilaa ilmainen kartoitus.

Yksi kartoituksen oleellisimmista selvitettävistä asioista on sähköjärjestelmän soveltuvuuden selvittäminen latausjärjestelmää varten.

Ennen yhteydenotto meihin suosittelemme, että hankittaisiin mahdollisimman monipuolisesti tietoja kiinteistön sähköjärjestelmistä, sähköpiirustukset ja tietoa yhtiön mahdollisista sähköremonteista vuosien varrella.

Suosittelemme myös ennakkoon tehtävää tehotietokyselyä omalle sähköyhtiölle, jolloin saadaan selvitettyä kiinteistön kulutuspiikit.

Joissakin taloyhtiöissä on tehty päätös ja ohjeistus osakkaiden muutostöinä hankittaville yksittäisille latausasemille. Yleisesti monessa kohteessa on täysin turvallista asentaa muutamia latausasemia olemassa olevan kapasiteetin ja kaapeloinnin puitteissa. Taloyhtiön olisi kuitenkin suotava luoda heti alussa kokonaiskuva kiinteistön mahdollisista rajoituksista, jolloin myös tulevaisuudessa lisättävien latausasemien hankinta olisi helppoa ja kustannustehokasta.

Tällä tavoin varmistetaan myös osakkaiden yhdenvertaisuus latauspaikkojen suhteen. Tavallisesta pistorasiasta tai lämmitystolpasta sähköautoa ei ole tulisi pysyvästi ohjeiden mukaan ladata.

Sähköautojen latausratkaisussa kannattaa alusta lähtien tähdätä tulevaisuuden kestävään valintaan.

Monessa kohteessa tämä tarkoittaa muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmiin, keskuksiin ja virranjakeluun sekä kuormanhallintaratkaisua.

Mikäli kaikille autopaikoille ei alkuun haluta latausasemia, voi taloyhtiö toteuttaa paikoillelatausvalmiudet. Näin lisäasemien hankita tulevaisuudessa käy helposti ja kustannustehokkaasti, eikä kiinteistön kapasiteetin riittävyydestä tarvitse huolehtia ja ratkaisu ottaa huomioon osakkaiden yhdenvertaisuuden.

Latauskokonaisuuden käyttöönoton jälkeen, voidaan laskutusta, hinnoittelua ja käyttäjäkohtaista hallintaa helposti hoitaa Woltti -verkkopalvelun avulla.

Taloyhtiö päättää aina sähkön hinnoittelusta ja myös täydellinen Spot hinnoittelu ja aurinkolataus on mahdollista.

Verkkopalvelun avulla voidaan hallita useita taloyhtiöitä. Laskutus voidaan hoitaa jokaisen omalla luottokortilla, veloittaa vesimaksun tavoin kerran vuodessa tai jättää laskutus kokonaan Wolttisen hoidettavaksi.

ARA tukee toistaiseksi taloyhtiöitä latauspisteiden hankintakustannuksissa. Varmista ajankohtainen tukitilanne ja lue lisää ARA:n täältä.

Vuonna 2021 voimaan tullut lakimuutos edellyttää myös suurempia remontteja tekevien taloyhtiöiden toteuttavan latauspistevalmiudet autopaikoille. Lakimuutos koskee kaikkia taloyhtiöitä, jossa on enemmän kuin 4 pysäköintipaikkaa.

Yleensä suosittelemme taloyhtiöille ja yrityksille nk. peruslatausta eli 11/22kW tehoa per latauslaite. Tämä käytännössä riittää kaikille kotona, myös täyssähköauton omistajille.

Joskus kustannussyistä on perusteltua tarjota hitaampaa latausta, nk. SmartSchuko- järjestelmää. Tällöin saadaan taloyhtiön nykyinen infra mahdollisesti hyödynnettyä ja myös lämmitystä tarvitsevien autoilijoiden tarpeet huomioitua. Nykyään on tarjolla myös hybridi- järjestelmiä, joissa voidaan hyödyntää sekä hidaslatauksen että peruslatauksen edut!

Jos järjestelmään investoidaan paljon, on tärkeää että joku päivä investointia ei tarvitse tehdä uudelleen, kun täyssähköautojen määrä kasvaa.

Latausasemia on saatavilla runsaasti erilaisia ja niiden hinta määräytyy usein laitteen ominaisuuksien ja kyvykkyyden mukaan. Valinta kannattaa aina tehdä pitkällä tähtäimellä.

Kartoituksen aikana selvitämme myös mitkä latauslaitteet soveltuvat kohteeseen parhaiten, myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme aina parhaan vaihtoehdon taloyhtiön tai yritysten tarpeiden, toivomusten ja vaatimusten mukaan. Hyvä räätälöity ratkaisu täyttää asetetut vaatimuksen, mutta on myös kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Räätälöidyn latausratkaisun avulla kohteeseen voidaan aina valita juuri kohteeseen sopivimmat laitteet ja saavuttaa paras latausteho halutulla investoinnilla.

Tutustu laitevalikoimaan tästä.

Latausratkaisujen kustannuksiin liittyy paljon kysymyksiä. Mikäli esimerkiksi pysäköintipaikat ovat taloyhtiön omistuksessa, osallistuvat pääsääntöisesti kaikki osakkaat latausinfran kustannuksiin. Osakkaiden omistuksissa olevien paikkojen kustannukset ovat taas yleensä omistajien vastuulla.

Päätös latausratkaisujen kustannuksista ja niiden jaosta tehdään aina yhtiökokouksessa. Kannattaa huomioida myös osakkaiden yhdenvertaisuus. Monesti yhtiöissä on erilaisia näkemyksiä ja niiden yhteensovittaminen vaatii asiantuntemusta.

Latausratkaisun toteutuksessa kannattaa ehdottomasti kuitenkin miettiä kokonaisuutta pidemmälle tulevaisuuteen. Vaikka kohteeseen päätettäisiin nyt asentaa vain yksi tai kaksi latausasemaa, on monesti suositeltavaa ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa lisätä latausvalmius useammalle paikalle samalla kerralla. Tällöin latausasemien lisääminen käy myöhemmin helposti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa.

Yleinen kokemus on, että kun yhtiöön asennetaan ensimmäiset latausasemat, lisäasemien tarve kasvaa nopeasti.

Usein myös latausasemien tai vähintäänkin valmiuden rakentaminen nostaa kiinteistön ja osakkaiden asuntojen arvoa. Sähköautoilija lähtökohtaisesti tarvitsee kotiinsa latauslaitteen tai mahdollisuuden.

Taloyhtiö, kiinteistö, yritys tai asukas voi ostaa latausasemat omaksi kertamaksulla, mutta tarjoamme myös kilpailukykyiseen hintaan vuokralaitteita. Räätälöidyt avaimet käteen ratkaisut mahdollistavat vuokramallikokonaisuudet, joihin voi sisältyä asennukset, laitteet, huollot ja tukipalvelut. Sopimusaika voi olla lyhytkin ilman pitkäaikaista sitoutumista, sama pätee verkkopalveluihin.

Tarjoamme tarvittaessa vaivattomat avaimet käteen ratkaisut, johon sisältyy infran suunnittelu, rakentaminen ja latauslaitteiden hankinta sekä käyttöönotto.

Plug-and-Play laitteiden avulla järjestelmien asennus ja käyttöönotto on erittäin helppoa myös ulkopuolista asentajaa käytettäessä - vain sähkötyöt tarvitaan! Voit siis halutessasi hyödyntää myös esim. muuta urakkaa (maalämpö jne) tai urakoitsijaa ja siten saada kustannusetua.

Itse latauslaite on yleensä pienempi osa investoinnista ja infran rakentaminen on yleensä isoin osa projektin kustannuksista. Hyvin suunnitellun ja rakennetun infran käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Kokemuksemme mukaan jokainen kohde on erilainen, ja kysymyksiä ilmenee paljon niin isännöitsijän kuin myös osakkaiden puolelta.

Asiantuntijamme auttaa aina kaikissa kysymyksissä koko hankeen ajan ja myös sen jälkeen.

Mikäli latausratkaisujen, Woltti-verkkopalvelun tai minkä tahansa muun asian suhteen ilmenee kysyttävää, järjestämme tarpeen mukaan myös palveluidemme esittelyä ja ohjelmistodemoja paikan päällä tai etänä.

Ota yhteyttä tästä.

Lataussanastoa

OCPP-pohjainen Woltti -verkkopalvelu on ohjelmisto älykkääseen lataukseen, kuormanhallintaan ja laskutukseen.

Verkkopalvelun avulla latauskokonaisuuksien hallinta on helppoa niin taloyhtiölle, isännöitsijälle kuin myös loppukäyttäjälle.

Woltti -verkkopalvelu tarjoaa markkinoiden helpoimman laskutuksen. Järjestelmän avulla voidaan toteuttaa monimutkaisiakin järjestelmiä, mukaan lukien monitasoinen dynaaminen kuormanhallinta, älykäs aurinkolataus, mittaroidut ratkaisut, optimointi ja SPOT-hinnat sähkölle!

Aurinkolataukseen ja spot-hintoihin liittyvät optimoinnit voivat tuoda taloyhtiölle tai yritykselle erittäin merkittäviä säästöjäostetuissa energiakustannuksissa.

Woltti -verkkopalvelu on kokonaisuudessaan erittäin joustavasti mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin sekä myös tarpeen mukaan integroitavissa erilaisiin muihin järjestelmiin.

Woltti -järjestelmä räätälöidään aina asiakaan tarpeiden mukaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti, kysy demoa ja lisätietoja verkkopalvelun tarjoamista eduista!

OCPP on lyhenne sanoista Open Charge Point Protocol, joka on avoin viestintäprotokolla jota käytetään lähes kaikissa moderneissa latauslaitteissa.

OCPP mahdollistaa yhteensopivuuden eri latausasemavalmistajien ja ohjelmistotoimittajien välillä.

Taloyhtiö/yritys ei ole sidottuna ainoastaan yhteen laitevalmistajaan tai palveluntarjoajaan. Huomioi, että OCPP yhteys kannattaa aina toteuttaa suoraanlatausaseman ja verkkopalvelun välillä, ei esim. API- yhteyden tai latausaseman valmistajan verkkopalvelun kautta. Jos näin on, olet käytännössä kuitenkin sidottu kyseisen latausaseman valmistajan laitteisiin.

Woltti- järjestelmä on täysin OCPP-yhteensopiva ja se mahdollistaa laajat palvelut mm. laskutus, dynaaminen kuormanhallinta, käyttäjien hallinta jne.

Lisäksi siinä on solar- latausmahdollisuus, markkinoiden monipuolisin mittaroitu monitasoinen kuormanhallinta sekä Woltti Meter- palvelu, jolla voit mitata sähkökulutusta tai tuotantoa usealla pisteellä joustavasti.

Kaikkien latausasemien kanssa toimii myös SPOT- hinnoittelu, jonka avulla voi laskuttaa tai optimoida sähkön kulutuksen.

OCPP kehittyy voimakkaasti ja uusia palveluita tulee myös tulevaisuudessa. Woltti palvelussa on mahdollisuus ottaa ne nopeasti käyttöön. Uusia palveluita on mm. Plug-And-Charge ja V2G.

Kuormanhallinnalla tarkoitetaan järjestelmää, jolla voidaan kapasiteetin puitteissa rajoittaa latauspisteiden tehoa joustavasti ja varmistaa että järjestelmän kapasiteetti ei missään tilanteessa ylity.

Kuormanhallinta voidaan toteuttaa usealla vaihtoehdolla tai niiden yhdistelmällä. Järjestelmä voi koostua energiamittareista, älykkäistä latausasemista, verkkopalvelusta tai lokaalista kuormanhallinnasta. Kulloinkin valittava paras ratkaisu on tapauskohtainen ja siinä kannattaa huomioida kohteen tilanne ja miettiä asiaa myös tulevaisuuden kannalta.

Latauslaitteiden älykkyys on lisääntynyt ja uudet latauslaitteet eivät yleensä vaadi erillisiä kuormanhallintalaitteita. Jos kapasiteettia on vähän suhteessa lataajiin, voidaan järjestelmää tehostaa mittareilla, jolloin kaikki teho saadaan dynaamisesti käyttöön.

Tilaa ilmanen kartoitus taloyhtiölle tai yritykselle

Tulemme mielellämme paikan päälle tekemään latausratkaisujen kartoituksia,
melkein kaikissa kohteissa esiselvitys on tarpeen päätöksenteon tueksi ja
auttaa mahdollisessa kilpailutuksessa.

Jätä yhteystietosi ja mielellään myös puhelinnumeron, niin voimme puhelimessa
tehdä lyhyen esikartoituksen. Mainitse tiedoissa osoite, suunniteltu
latausasemien määrä, teho ja muut mahdolliset lisätiedot mahdollisimman
tarkasti sekä kartoitusraportti, mikäli sellainen jo löytyy.

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Puhelinnumero: 010 508 5110 | Sähköposti: Myynti@wolttinen.net