Search

Hae sivustolta

New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.

Isännöitsijälle helppo tapa toteuttaa kokonaisvaltaiset, räätälöidyt ratkaisut älykkääseen sähköautojen lataukseen

Wolttinen tarjoaa markkinoiden helpoimman kokonaisvaltaisien latausratkaisun, joka tarjoaa isännöitsijälle yksinkertaisen tavan toteuttaa älykkään sähköautojen latausjärjestelmän taloyhtiölle, huomioiden kaikkien osakkaiden yhdenvertaisuuden.

Oma ohjelmistokehityksemme ansiosta, voimme tarjota markkinoiden parhaan avoimen OCPP-pohjaisen verkkopalvelun helppoon laskutukseen ja käyttäjäkohtaiseen hallintaan. Woltti-verkkopalvelun avulla voidaan toteuttaa monipuolisia räätälöityjä ratkaisuja, joilla voidaan hallita useita taloyhtiöitä, helposti ja edullisesti seurata ja laskuttaa käyttäjiä. Taloyhtiö päättää aina sähkön hinnoittelusta, myös täydellinen Spot hinnoittelu, optimointi ja aurinkolataus. Ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Helppokäyttöinen Woltti sovellus latausasemien käyttäjille.

Räätälöidyt palvelumme ovat mahdollista toteuttaa myös täysin avaimet käteen periaatteella, aina kartoituksesta lähtien, suunnitteluun ja lopulliseen toteutukseen. Yhteystyökumppaneina vain markkinoiden johtavat laitevalmistajat ja projekteissa tarjoamme valmiiksi konfiguroidut, Plug-and-play latausasemat, vain sähkötyöt tarvitaan.

Woltti verkkopalvelun edut isännöitsijälle

Helppo laskutus

Woltti verkkopalvelussa on markkinoiden helpoin laskutus. Latauksen hinnoittelu aina taloyhtiön päätöksen mukaan ja Wolttinen ei koskaan ota marginaalia sähkön hinnasta. Hinnoittelu voi perustua kWh hintaan, aikahintaan tai näiden yhdistelmään. Hinnoittelu voi myös olla käyttäjäkohtainen tai eri käyttäjien hinnoittelu voi perustua sähkön Spot-hintaan. Spot-hinnoittelun yhteydessä hintaan lisätään siirto, vero, marginaali ja muut mahdolliset kustannukset.

Monipuolinen käyttäjien hallinta

Woltti verkkopalvelun avulla voit helposti luoda ja hallita käyttäjiä, sekä vaivattomasti luoda heille RFID-kortteja tunnistautumista varten. Palvelun avulla voidaan myös hallita useita taloyhtiöitä.

Kuormanhallinta

Verkkopalvelu on helpoin tapa hoitaa taloyhtiön kuormanhallintaa, jolloin töitä ei vaadita paikan päällä taloyhtiössä. Kuormanhallinta voi myös olla dynaamista, jolloin kohteessa voi olla myös haluttu määrä mittareita, kuormanhallintalaitteita tai energia-analysaattoreita. Verkkopalvelun avulla kuormanhallinta voidaan myös joustavasti muokata tilanteen mukaan, esimerkiksi jos taloyhtiöön hankitaan uusia latausasemia.

Woltti verkkopalvelu isännöitsijälle

Palvelun sisältö, vinkkejä ja ohjeita

Woltti verkkopalvelu isännöitsijälle - Markkinoiden helpoin laskutus

Woltti verkkopalvelu

Woltti verkkopalvelu

Päävalikko- Latausasemat, Sijainnit, Latausistunnot, Käyttäjät, Laskutus ja Grafiikka CO2.

Grafiikka - Voit seurata grafiikan avulla taloyhtiön sähkönkulutusta.

Käyttäjät - Lisää käyttäjiä ja RFID-tunnisteita helposti.

Laskutus - Tee laskutus helposti taloyhtiöittäin valitsemillasi käyttäjillä tai ajalla. Voit muuttaa taloyhtiön hinnoittelun yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Laskutusvaihtoehdot

A) Avaimet käteen palvelu, hoidamme laskutuksen kokonaisuudessaansovittua korvausta vastaan.

B) Käytä ilmaista ja helppokäyttöistä verkkopalvelua, josta voi hakea latauksen tiedot.

Päävalikko- Latausasemat, Sijainnit, Latausistunnot, Käyttäjät, Laskutus ja Grafiikka CO2.

Grafiikka - Voit seurata grafiikan avulla taloyhtiön sähkönkulutusta.

Käyttäjät - Lisää käyttäjiä ja RFID-tunnisteita helposti.

Laskutus - Tee laskutus helposti taloyhtiöittäin valitsemillasi käyttäjillä tai ajalla. Voit muuttaa taloyhtiön hinnoittelun yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Laskutusvaihtoehdot

A) Avaimet käteen palvelu, hoidamme laskutuksen kokonaisuudessaansovittua korvausta vastaan.

B) Käytä ilmaista ja helppokäyttöistä verkkopalvelua, josta voi hakea latauksen tiedot.

Taloyhtiölle ja isännöitsijälle

Usein kysyttyä ja tärkeitä vinkkejä

Apua lataushankkeet alkuun

Usein kysyttyä

Jos taloyhtiössä on tullut ajankohtaiseksi sähköautojen latauspisteiden hankkiminen ja asia on keskusteltu yhtiön osakkaiden kesken ja sitä on päätetty edistää, on ensimmäinen askel tilata taloyhtiön latauskartoitus.

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää lataustarpeet, taloyhtiön käytössä olevat sähköresurssit ja millä tavalla latauspisteet olisi parasta toteuttaa. Kartoituksen aikana kerätään kaikki tarvittava informaatio taloyhtiön tarpeista, toiveista ja budjetista, joiden perusteella toimitamme alustavan suunnitelman ja tarjouksen hankeen toteuttamista varten.

Vaikka kaikilla osakkailla ei vielä olisi sähköautojen lataustarvetta, kannattaa huomioida, että sähköautojen määrä kasvaa nopeaa tahtia koko ajan. Taloyhtiössä valmiit latauspisteet tai latausvalmius voi suoraan myös vaikuttaa taloyhtiön arvoon ja helpottaa asunnon myyntiä tulevaisuudessa.

Tilaa ilmainen kartoitus ottamalla yhteyttä meihin!

Kartoituksen tarkoituksen ei ainoastaan ole selvittää taloyhtiön toiveet ja tarpeet, vaan myös käydä läpi kiinteistön sähkötekniset edellytykset hankeen läpiviemiseksi osakkaiden tarpeiden perustana.

Kartoituksen aikana käymme yhtiön edustajien kanssa läpi tarpeet ja varmistamme yhtiön sähköjärjestelmän mahdolliset rajoitukset hankeen toteuttamiselle. Tarpeen mukaan suoritamme myös sähköteknisiä mittauksia, käydään läpi latausasemien sijainnit ja mikäli kohteessa on maanrakennustöitä,
katsomme kaapeloinnin kaivuukohdat yhdessä.

Kartoituksen jälkeen toimitamme sähköpostitse tarjouksen hankeen toteutukselle kerättyjen tietojen perusteella. Pyrimme aina tarjoamaan kohteisiin parhaat mahdolliset vaihtoehdot yhtiön tarpeisiin perustuen.

Wolttinen kartoittaa niin pienet kuin suuret taloyhtiöt sekä yritysten lataustarpeet ilman veloitusta koko suomessa. Ota yhteyttä myyntimme ja tilaa ilmainen kartoitus.

Yksi kartoituksen oleellisimmista selvitettävistä asioista on sähköjärjestelmän soveltuvuuden selvittäminen latausjärjestelmää varten. Ennen yhteydenotto meihin suosittelemme, että hanketta edistävän edustajan hankkivan mahdollisimman monipuolisesti tietoja kiinteistön sähköjärjestelmistä, sähköpiirustukset ja tietoa yhtiön mahdollisista sähköremonteista vuosien varrella.

Suosittelemme myös ennakkoon tehdä tehotietokysely sähköyhtiölle, jolloin saadaan selvitettyä kiinteistön kulutuspiikit.

Joissakin taloyhtiöissä on tehty päätös ja ohjeistus osakkaiden muutostöinä hankittaville yksittäisille latausasemille. Yleisesti monessa kohteessa on täysin turvallista asentaa muutamia latausasemia olemassa olevan kapasiteetin ja kaapeloinnin puitteissa. Taloyhtiön olisi kuitenkin suotava luoda heti alussa kokonaiskuva kiinteistön mahdollisista rajoituksista, jolloin myös tulevaisuudessa lisättävien latausasemien hankinta olisi helppoa ja kustannustehokasta.

Tällä tavoin varmistetaan myös osakkaiden yhdenvertaisuus latauspaikkojen suhteen. Tavallisesta pistorasiasta tai lämmitystolpasta sähköautoa ei ole tulisi ladata.

Sähköautojen latausratkaisussa kannattaa alusta lähtien tähdätä tulevaisuudenkestävään valintaan.

Monessa kohteessa tämä tarkoittaa muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmiin, keskuksiin ja virranjakeluun sekä kuormanhallintaratkaisujen toteutukseen. Mikäli kaikille autopaikoille ei alkuun haluta latausasemia, voi taloyhtiö toteuttaa paikoillelatausvalmiudet, jolloin lisäasemien hankita tulevaisuudessa käy helposti ja kustannustehokkaasti, eikä kiinteistön kapasiteetin riittävyydestä tarvitse huolehtia.

Latauskokonaisuuden käyttöönoton jälkeen, voidaan laskutusta, hinnoittelua ja käyttäjäkohtaista hallintaa helposti hoitaa Woltti -verkkopalvelun avulla. Taloyhtiö päättää aina sähkön hinnoittelusta, ja myös täydellinen Spot hinnoittelu ja aurinkolataus on mahdollista. Verkkopalvelun avulla voidaan hallita useita taloyhtiöitä ja laskutus voidaan veloittaa esim. vesimaksun tavoin kerran vuodessa tai jättää laskutus kokonaan Wolttisen hoidettavaksi.

Kyllä saa, ARA tukee taloyhtiöitä latauspisteiden hankinta kustannuksissa. Varmista ajankohtainen tukitilanne ja lue lisää ARA:n täältä.

Huomionarvoista on myös, että vuonna 2021 voimaan tullut lakimuutos edellyttää suurempia remontteja tekevien taloyhtiöiden, myös toteuttavan latauspistevalmiudet kaikille autopaikoille. Valmius tarkoittaa, että kaikille autopaikoilla tulisi tulevaisuudessa olla mahdollista asentaa sähköauton latausasema valmiiseen kaapelointiin tai olemassa olevaa putkitusta hyödyntäen. Lakimuutos koskee kaikkia taloyhtiöitä, jossa on enemmän kuin 4 pysäköintipaikkaa.

Latausasemia on saatavilla useita erilaisia ja niiden hinta määräytyy usein laitteen ominaisuuksien ja kyvykkyyden mukaan. Valitut laitteet kannattaa aina valita pitkällä tähtäimellä, joka on kokemuksemme mukaan usein kustannustehokkain vaihtoehto.

Kartoituksen aikana selvitämme myös mitkä latauslaitteet soveltuvat kohteeseen parhaiten. Tarjoamme aina parhaan vaihtoehdon taloyhtiön tai yritysten tarpeiden, toivomusten ja vaatimusten mukaan. Räätälöidyt ratkaisumme pitää täyttää asetetut vaatimuksen, mutta myös olla kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. Räätälöidyn latausratkaisun avulla kohteeseen voidaan aina valita sopivampien laitteiden lisäksi, parhaiten sopiva latausteho ja laskutapa.

Tutustu laitevalikoimaan tästä.

Latausratkaisujen kustannuksiin liittyy paljon kysymyksiä. Mikäli esimerkiksi pysäköintipaikat ovat taloyhtiön omistuksessa, osallistuvat pääsääntöisesti kaikki osakkaat ja puolestaan osakkaiden omistuksissa olevien paikkojen kustannukset ovat omistajien vastuulla. Päätös latausratkaisujen kustannuksista ja menettelymallista tehdään aina yhtiökokouksessa.

Latausratkaisun toteutuksessa kannattaa ehdottomasti kuitenkin miettiä kokonaisuuttaa pidemmälle tulevaisuuteen. Jos kohteen päätetään asentaa vain yksi tai kaksi latausasemaa, mutta asennus vaati kustannuksiltaan kallista työtä, kuten esimerkiksi maanrakennusta tai vaativia sähköteknisiä muutoksia, on ehdottoman suositeltavaa vähintään lisätä latausvalmius useammalle, ellei kaikille paikoille. Tällöin latausasemien lisääminen käy helposti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa.

Usein myös latausasemien tai vähintäänkin valmiuden lisääminen nostaa kiinteistön ja osakkaiden asuntojen arvoa.

Taloyhtiö, kiinteistö tai yritys voi ostaa latausasemat omaksi kertamaksulla, mutta tarjoamme myös kilpailukykyiseen hintaan, huolettomia vaihtoehtoja älykkääseen lataukseen. Räätälöidyt avaimet käteen ratkaisut, mahdollistavat myös täysin huolettomat vuokramallikokonaisuudet, johon sisältyy asennukset, laitteet, huollot ja tukipalvelut, ilman pitkäaikaista sitoutumista.

Vaivattomat avaimet käteen ratkaisut ja Plug-and-Play laitteiden avulla järjestelmien asennus ja käyttöönotto on erittäin helppoa - vain sähkötyöt tarvitaan!

Kokemuksemme mukaan jokainen kohde on erilainen, ja kysymyksiä ilmenee paljon niin isännöitsijöiden kuin osakkaiden puolelta. Asiantuntijamme auttaa aina kaikissa kysymyksissä koko hankeen ajan ja myös sen jälkeen.

Mikäli latausratkaisujen, Woltti-verkkopalvelun tai minkä tahansa muun asian suhteen ilmenee kysyttävää, järjestämme tarpeen mukaan myös palveluidemme esittelyä ja ohjelmistodemoja paikan päällä tai etänä.

Ota yhteyttä tästä.

Lataussanastoa

Meidän oma OCPP-pohjainen Woltti -verkkopalvelu on ohjelmisto älykkääseen lataamiseen. Verkkopalvelun avulla latauskokonaisuuksien hallinta on helppoa niin taloyhtiölle, isännöitsijälle kuin myös loppukäyttäjälle.

Woltti -verkkopalvelu tarjoaa markkinoiden helpoimman laskutuksen ja järjestelmän avulla voidaan toteuttaa monimutkaisiakin järjestelmiä, mukaan lukien monitasoinen dynaaminen kuormanhallinta, älykäs aurinkolataus, optimointi ja SPOT-hinnat sähkölle!

Aurinkolataukseen ja spot-hintoihin liittyvät optimoinnit voivat tuoda taloyhtiölle tai yritykselle erittäin merkittäviä säästöjäostetuissa energiakustannuksissa. Woltti -verkkopalvelu on kokonaisuudessaan erittäin joustavasti mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin sekä myös tarpeen mukaan integroitavissa erilaisiin muihin järjestelmiin.

Woltti -järjestelmä räätälöidään aina asiakaan tarpeiden mukaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti, kysy demoa ja lisätietoja verkkopalvelun tarjoamista eduista!

OCPP on lyhenne sanoista Open Charge Point Protocol, jonka on avoin viestintäprotokolla, jota sähköajoneuvon syöttölaitteet tai latausasemat käyttävät viestimään taustahallintajärjestelmien tai latausverkkojen kanssa. OCPP mahdollistaa saumattoman yhteentoimivuuden eri latausasemavalmistajien ja ohjelmistotoimittajien välillä, jolloin taloyhtiö ei ole sidottuna ainoastaan yhteen laitevalmistajaan tai palveluntarjoajaan.

Meidän oma Woltti-järjestelmä on täysin OCPP-yhteensopiva ja se taittaa kaikki mahdolliset toiveet, solar- latausmahdollisuus, markkinoiden monipuolisin kuormanhallinta (myös Woltti Meter- palvelu, jolla voit mitata sähkökulutusta tai tuotantoa usealla pisteellä), SPOT- hinnoittelu sähkölle sekä erittäin helppokäyttöinen laskutusjärjestelmä, jolla voit tarpeen mukaan vaikka hallita useita taloyhtiöitä.

Kuormanhallinnalla tarkoitetaan järjestelmää jolla rajoitetaan latauspisteiden ottamaa tehoa ja säätää autojen latauksia pienemmälle, jolloin varmistutaan että järjestelmän kapasiteetti ei ylity.

Kuormanhallinta voidaan toteuttaa usealla vaihtoehdolla tai niiden yhdistelmällä, järjestelmä voi koostua energiamittareista, pilvipalveluista tai dynaamisia hallintaratkaisuja. Dynaaminen kuormanhallinta tarkoittaa siis, että järjestelmään liitetyt asemat säätää lataustehoa automaattisesti kiinteistössä saatavilla olevan sähkömäärän mukaan. Yleisesti tämä tarkoittaa, että päiväsaikaan sähköä on saatavilla vähemmän koska kotitaloudet käyttää ahkerasti kodin muita laitteita, kuten liesiä, uuneja, pesukoneita ja saunoja. Tästä syystä lataustehoakin on päivisin hieman vähemmän saatavilla.

Tilaa ilmanen kartoitus taloyhtiölle tai yritykselle

Tulemme mielellämme paikan päälle tekemään latausratkaisujen kartoituksia,
melkein kaikissa kohteissa esiselvitys on tarpeen päätöksenteon tueksi ja
auttaa mahdollisessa kilpailutuksessa.

Jätä yhteystietosi ja mielellään myös puhelinnumeron, niin voimme puhelimessa
tehdä lyhyen esikartoituksen. Mainitse tiedoissa osoite, suunniteltu
latausasemien määrä, teho ja muut mahdolliset lisätiedot mahdollisimman
tarkasti sekä kartoitusraportti, mikäli sellainen jo löytyy.

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!